K.A. Almgren Sidenväveri

är det enda sidenväveriet som finns kvar i norra Europa, unikt med sina originalmaskiner som är 140 år gamla och fortfarande i bruk. Som museum är detta Stockholms enda fullt bevarade industriminne och dessutom Skandinaviens äldsta industrimiljö.

Det var Skandinaviens största kvinnoarbetsplats några decennier under 1800-talet. Det är den sista länken till den industristad Stockholm en gång var.

Barnängen, Liljeholmens stearinfabrik, Tobaksmonopolet, bryggerierna, endast fasaderna vittnar om industrins sjudande verksamhet i staden. Men K.A. Almgren Sidenväveri finns kvar – intakt.

Kvarteret Västergötland 6, nu pietetsfullt renoverat, var som ett litet brukssamhälle i miniatyr.

Almgrens Tvättvål
Hitta återförsäljare
Tvättboken

Se fler bilder i galleriet